เตรียมความพร้อม

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon594.gif

เตรียมความพร้อม
รูปแบบ
ใส่เป้าหมายที่เป็นเพื่อน
เลเวล
5

รูปแบบ : ใส่เป้าหมายที่เป็นเพื่อน
ต้องการ : ใช้ MP 100
ความสามารถ : ล้างระยะหลังใช้ทุกทักษะของเป้าหมาย และฟื้น HP และ MP เป้าหมายจนเต็ม
ระดับ 1 : ระยะหลังใช้ 32 นาที
ระดับ 2 : ระยะหลังใช้ 16 นาที
ระดับ 3 : ระยะหลังใช้ 8 นาที
ระดับ 4 : ระยะหลังใช้ 4 นาที
ระดับ 5 : ระยะหลังใช้ 2 นาที