เทพนักสู้อสุรา

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon1014.gif

เทพนักสู้อสุรา
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ระยะร่าย : 0.1 - 1 วินาที
ต้องการ : MP ที่เหลือทั้งหมด ไม่สวมอาวุธหรือต้องใส่อาวุธประเภทสนับมือ และต้องอยู่ในสถานะสะสมพลังหมัดขั้น 10 ระดับของผู้ใช้มีผลต่อความรุนแรง เมื่อใช้แล้วจะทำให้เดินช้าเป็นระยะเวลา 3 วินาที
ความสามารถ : โจมตีศัตรูด้วยหมัดที่ห่อหุ้มด้วยพลังเวททั้งหมด
ระดับ 1 : พลังโจมตีขั้นต่ำมาก
ระดับ 2 : พลังโจมตีขั้นต่ำ
ระดับ 3 : พลังโจมตีปานกลาง
ระดับ 4 : พลังโจมตีรุนแรง
ระดับ 5 : พลังโจมตีรุนแรงมาก
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้