เทวะศาตราหมู่

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon341.gif

เทวะศาตราหมู่
รูปแบบ
เลเวล
5

เปลี่ยนการโจมตีของเพื่อนในทีมให้เป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์
ระดับ 1 : ระยะเวลา 40 วินาที และโบนัสเวลา
ระดับ 2 : ระยะเวลา 70 วินาที และโบนัสเวลา
ระดับ 3 : ระยะเวลา 100 วินาที และโบนัสเวลา
ระดับ 4 : ระยะเวลา 130 วินาที และโบนัสเวลา
ระดับ 5 : ระยะเวลา 160 วินาที และโบนัสเวลา(ทักษะนี้ต้องการน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์์ 1 ขวด)