เนตรแห่งความคลั่ง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon562.gif

เนตรแห่งความคลั่ง
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
สถานะ : ปกติ หรือคลั่งเต็มที่
ต้องการ : MP 15 หน่วย
ระยะหลังใช้ : 45 วินาที
ความสามารถ : เพิ่มความแม่นยำและการป้องกัน เป็นระยะเวลา 20 วินาที
ระดับ 1 : เพิ่มความแม่นยำ 50 และเพิ่มการป้องกัน 5%
ระดับ 2 : เพิ่มความแม่นยำ 75 และเพิ่มการป้องกัน 10%
ระดับ 3 : เพิ่มความแม่นยำ 100 และเพิ่มการป้องกัน 15%
ระดับ 4 : เพิ่มความแม่นยำ 125 และเพิ่มการป้องกัน 20%
ระดับ 5 : เพิ่มความแม่นยำ 150 และเพิ่มการป้องกัน 25%