เพลิงอัสนีบาต

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon237.gif

เพลิงอัสนีบาต
รูปแบบ
โจมตีบนพื้นที่ระยะ : 20 ช่อง
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีบนพื้นที่ระยะ : 20 ช่อง
ระยะร่าย : 1-5 วินาที
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : สุ่มโจมตีบนพื้นที่เป้าหมายด้วยเวทไม่มีธาตุ มีรัศมี 4x4 และจะต้องใช้ MP ไปเท่ากันกับพลังโจมตีเวทที่คำนวณได้(ถ้ามีไม่ถึงพลังโจมตีเวทก็จะลดตามที่ MPเหลืออยู่)ระดับ 1พลังโจมตีเวทโดยประมาณ 5/30 ของ MP MAXมีรัศมี 10x10 ช่อง และโจมตี 10 ครั้งระดับ 2พลังโจมตีเวทโดยประมาณ 5/24 ของ MP MAXมีรัศมี 8x8 ช่อง และโจมตี 8 ครั้งระดับ 3พลังโจมตีเวทโดยประมาณ 5/18 ของ MP MAXมีรัศมี 6x6 ช่อง และโจมตี 6 ครั้งระดับ 4พลังโจมตีเวทโดยประมาณ 5/12 ของ MP MAXมีรัศมี 4x4 ช่อง และโจมตี 4 ครั้งระดับ 5พลังโจมตีเวทโดยประมาณ 5/6 ของ MP MAXมีรัศมี 2x2 ช่อง และโจมตี 2 ครั้ง