เร่งจิตจู่โจม

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon642.gif

เร่งจิตจู่โจม
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
ต้องการ : MP 50 หน่วย
และต้องใส่อาวุธประเภทดาบใหญ่
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีจากความแม่นยำเป็นระยะเวลา 5 นาที
ระดับ 1 : แม่นยำหารด้วย 30 จะได้พลังโจมตี
ระดับ 2 : แม่นยำหารด้วย 25 จะได้พลังโจมตี
ระดับ 3 : แม่นยำหารด้วย 20 จะได้พลังโจมตี
ระดับ 4 : แม่นยำหารด้วย 15 จะได้พลังโจมตี
ระดับ 5 : แม่นยำหารด้วย 10 จะได้พลังโจมตี