เล็งแขน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon613.gif

เล็งแขน
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทหน้าไม้ และลูกธนู 1 นัด
ระยะหลังใช้ : 30 วินาที(ใช้ร่วมกันกับเล็งขา)
ความสามารถ : ทำให้เป้าหมายลดอัตราโจมตีสูงสุด และต่ำสุด(ใช้ความต้านทานช้า) แต่จะคืนอัตราโจมตีสูงสุด และต่ำสุดกลับ 1% ต่อ 1 การโจมตีโดน 1 ที
ระดับ 1 : ใช้ MP 20 ลดอัตราโจมตีสูงสุด และต่ำสุดเป้าหมาย 15%
ระดับ 2 : ใช้ MP 18 ลดอัตราโจมตีสูงสุด และต่ำสุดเป้าหมาย 30%
ระดับ 3 : ใช้ MP 16 ลดอัตราโจมตีสูงสุด และต่ำสุดหมาย 45%
ระดับ 4 : ใช้ MP 14 ลดอัตราโจมตีสูงสุด และต่ำสุดเป้าหมาย 60%
ระดับ 5 : ใช้ MP 12 ลดอัตราโจมตีสูงสุด และต่ำสุดเป้าหมาย 75%
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้