เสาอาคมลงทัณฑ์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon1345.gif

เสาอาคมลงทัณฑ์
รูปแบบ
อัญเชิญลงบนพื้นที่
เลเวล
5

รูปแบบ : อัญเชิญลงบนพื้นที่
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 1 วินาที
ความสามารถ : วางเสาอาคมลงบนพื้นที่ เสาอาคมจะโจมตีศัตรู 1 เป้าหมายในรัศมี 12x12 ช่อง ทุกๆ 1 วินาที จนกว่าเสาอาคมจะหายไปหรือถูกทำลาย(เสาอาคมจะถูกทำลายเมื่อถูกโจมตีครบ 3 ครั้ง) ธาตุการโจมตีของเสาอาคมขึ้นอยู่กับบัฟจิตวิญญาณหากไม่มีบัฟจิตวิญญาณเสาอาคมจะโจมตีเป็นธาตุทั่วไป พลังเวทของเสาอาคมขึ้นอยู่กับพลังเวทของผู้อัญเชิญเสา ณ ขณะที่อัญเชิญ
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 200% ใช้ MP 30 หน่วย ระยะหลังใช้ : 5 วินาที
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 250% ใช้ MP 42 หน่วย ระยะหลังใช้ : 7 วินาที
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 300% ใช้ MP 54 หน่วย ระยะหลังใช้ : 9 วินาที
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 350% ใช้ MP 66 หน่วย ระยะหลังใช้ : 11 วินาที
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 400% ใช้ MP 78 หน่วย ระยะหลังใช้ : 13 วินาที
ระยะหลังใช้ขึ้นอยู่กับระดับทักษะ(ใช้ร่วมกับทักษะเสาอาคมคลื่นพลังเวท)