เสาอาคมแห่งเงา

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon0.gif

เสาอาคมแห่งเงา
รูปแบบ
อัญเชิญลงบนพื้นที่
เลเวล
5

รูปแบบ : อัญเชิญลงบนพื้นที่
ต้องการ : MP 120 หน่วย
ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 1 วินาที
ความสามารถ : วางเสาอาคมลงที่เดียวกับตัวเรา เมื่อเสาอาคมได้รับความเสียหาย เป้าหมายจะได้รับความเสียหายแทนเสาอาคม จนกว่าจะหมดเวลา หรือจนกว่าเป้าหมายจะเดินห่างออกไปเกินรัศมี 40x40 และเป้าหมายจะติดสถานะเดินช้า(ใช้ความต้านทานช้าป้องกัน) หากเป้าหมายเป็นบอสหรือมินิบอสจะเหลือเวลาเพียง 1 ใน 4
ระดับ 1 : เสาอาคมมีเวลา 4 วินาที เป้าหมายเดินช้าลง 5 หน่วย เป้าหมายรับความเสียหายแทน 100%
ระดับ 2 : เสาอาคมมีเวลา 8 วินาที เป้าหมายเดินช้าลง 7 หน่วย เป้าหมายรับความเสียหายแทน 125%
ระดับ 3 : เสาอาคมมีเวลา 12 วินาที เป้าหมายเดินช้าลง 9 หน่วย เป้าหมายรับความเสียหายแทน 150%
ระดับ 4 : เสาอาคมมีเวลา 16 วินาที เป้าหมายเดินช้าลง 11 หน่วย เป้าหมายรับความเสียหายแทน 175%
ระดับ 5 : เสาอาคมมีเวลา 20 วินาที เป้าหมายเดินช้าลง 13 หน่วยเป้าหมายรับความเสียหายแทน 200%
ระยะหลังใช้ : 120 วินาที