แปร๋นปิศาจ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แปร๋นปิศาจ
Monster221.gif
Level Health Exp Races
31 15935 -99357
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
526~614 56~52 3
220
Def Def% MDef MDef%
189 0 7
0
Flee Move Atk Element Def Element
89 2 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare