แปร๋นอุทยาน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แปร๋นอุทยาน
Monster221.gif
Level Health Exp Races
45 19057 2106
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
239~252 706~980 2
414
Def Def% MDef MDef%
29 0 226
0
Flee Move Atk Element Def Element
190 1 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare