แม่นธนู

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon56.gif

แม่นธนู
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
10

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ต้องใส่อาวุธประเภทธนูหรือหน้าไม้ ใช้ MP 15 และใช้ลูกธนู 1 ลูก
ระยะ : 22 ช่อง
ระยะร่าย : 0.5-1.5 วินาที
ระยะหลังใช้ : 1.5 วินาทีความสามารถระดับ 1 : พลังโจมตี 120% ระดับ 2 : พลังโจมตี 157% ระดับ 3 : พลังโจมตี 193% ระดับ 4 : พลังโจมตี 230% ระดับ 5 : พลังโจมตี 267% ระดับ 6 : พลังโจมตี 304% ระดับ 7 : พลังโจมตี 340% ระดับ 8 : พลังโจมตี 377% ระดับ 9 : พลังโจมตี 414%
ระดับ 10 : พลังโจมตี 450%
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้