โกเลมไฟนรก lv54

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
โกเลมไฟนรก lv54
Monster143.gif
Level Health Exp Races
54 2196 3798
หิน/stone
Atk MAtk Atk Range Hit
383~570 35~25 3
213
Def Def% MDef MDef%
29 0 38
0
Flee Move Atk Element Def Element
97 4 ธาตุไฟ/fire
ธาตุไฟ/fire
Drop
Drop rare