โจมตีจุดสำคัญ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon29.gif

โจมตีจุดสำคัญ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี
ระดับ 1 : เพิ่มอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี 5%
ระดับ 2 : เพิ่มอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี 10%
ระดับ 3 : เพิ่มอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี 15%
ระดับ 4 : เพิ่มอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี 20%
ระดับ 5 : เพิ่มอัตราโป๊ะเชะขณะโจมตี 25%