โล่กระแทก

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon289.gif

โล่กระแทก
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 25 หน่วย และต้องใส่โล่ในช่องอาวุธรองระยะ : 2 ช่อง
ระยะร่าย : 0.3 วินาที
ระยะหลังใช้ : 15 วินาที
ความสามารถ : ใช้โล่โจมตีเพื่อให้ติดสถานะมึนและมีพลังโจมตี 50%
ระดับ 1 : ติดสถานะมึน 2 วินาที
ระดับ 2 : ติดสถานะมึน 3 วินาที
ระดับ 3 : ติดสถานะมึน 4 วินาที
ระดับ 4 : ติดสถานะมึน 5 วินาที
ระดับ 5 : ติดสถานะมึน 6 วินาที
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้
(พลังโจมตีของทักษะนี้มาจากพลังโจมตีกายภาพ และพลังโจมตีเวท)