โอนถ่ายพลังเวท

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon421.gif

โอนถ่ายพลังเวท
รูปแบบ
โอน MP
เลเวล
5

รูปแบบ : โอน MP
ต้องการ : MP 200 หน่วย
ระยะ : 12 ช่อง
ความสามารถ : โอน MP ผู้ใช้ไปยังเป้าหมาย
ระดับ 1 : โอน MP 120 มีระยะหลังร่าย 10 วินาที
ระดับ 2 : โอน MP 140 มีระยะหลังร่าย 8 วินาที
ระดับ 3 : โอน MP 160 มีระยะหลังร่าย 6 วินาที
ระดับ 4 : โอน MP 180 มีระยะหลังร่าย 4 วินาที
ระดับ 5 : โอน MP 200 มีระยะหลังร่าย 2 วินาที