ไวท์มอลต์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ไวท์มอลต์
Sticker asura 4.png
Level Health Exp Races
40 15995 8990
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
368~406 458~576 3
404
Def Def% MDef MDef%
23 0 126
0
Flee Move Atk Element Def Element
186 9 ธาตุไฟ/fire
ธาตุไฟ/fire
Drop

35pxตุ๊กตาไวท์มอลต์(50%)
Item1089.gifหนังสัตว์ทนไฟ(100%)
Item2917.gifกล่องวัตถุดิบปริศนา(100%)

Drop rare