3 ขุนพลแห่งท้องทะเล ซิลเวอร์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
3 ขุนพลแห่งท้องทะเล ซิลเวอร์
Monster57.gif
Level Health Exp Races
37 15335 1172
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
355~389 436~544 16
393
Def Def% MDef MDef%
21 0 121
0
Flee Move Atk Element Def Element
179 8 ปกติ/normal
ธาตุน้ำ/water
Drop
Drop rare