3 ขุนพลแห่งท้องทะเล สตรองเกอร์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
3 ขุนพลแห่งท้องทะเล สตรองเกอร์
Monster11.gif
Level Health Exp Races
35 14895 990
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
347~379 422~524 4
385
Def Def% MDef MDef%
20 0 119
0
Flee Move Atk Element Def Element
174 8 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare