3 ขุนพลแห่งท้องทะเล ไลก้า

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
3 ขุนพลแห่งท้องทะเล ไลก้า
Monster85.gif
Level Health Exp Races
33 14455 831
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
338~368 407~503 4
377
Def Def% MDef MDef%
19 0 116
0
Flee Move Atk Element Def Element
170 8 ปกติ/normal
ธาตุไฟ/fire
Drop
Drop rare