กระแสพลังจิต

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon1007.gif

กระแสพลังจิต
รูปแบบ
โจมตีแบบลูกโซ่
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีแบบลูกโซ่
ระยะร่าย 1 วินาที
ระยะ : 16 ช่อง
ต้องการ : MP 45
ความสามารถ : โจมตีเป้าหมายด้วยเวทไร้ธาตุ และชิ่งไปยังเป้าหมายถัดไปด้วยความเสียหายที่ถูกทอนลง (ระยะชิ่ง 8 ช่อง)
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 220% โจมตีได้สูงสุด 2 เป้า ทอนความเสียหายต่อเป้าลง 60%
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 240% โจมตีได้สูงสุด 3 เป้า ทอนความเสียหายต่อเป้าลง 40%
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 280% โจมตีได้สูงสุด 3 เป้า ทอนความเสียหายต่อเป้าลง 40%
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 320% โจมตีได้สูงสุด 4 เป้า ทอนความเสียหายต่อเป้าลง 30%
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 420% โจมตีได้สูงสุด 4 เป้า ทอนความเสียหายต่อเป้าลง 30%