ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กล่องสมบัติระดับ1"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
(1 รุ่นการแก้ไข)
 
(มิได้แสดง 4 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน)
แถว 2: แถว 2:
 
       |ชื่อ=กล่องสมบัติระดับ1
 
       |ชื่อ=กล่องสมบัติระดับ1
 
       |รูป=monster197
 
       |รูป=monster197
 +
    |ID= 7000
 
     |LV= 1
 
     |LV= 1
 
     |EXP= -999995
 
     |EXP= -999995
แถว 15: แถว 16:
 
     |HIT= 111
 
     |HIT= 111
 
     |FLEE= 31
 
     |FLEE= 31
     |DROP=  
+
     |DROP=
N/A    |AELEMENT= ไร้ธาตุ/none
+
    |DROPRARE=
 +
    |PUTRARE=
 +
    |thief=
 +
    |thief_rare=
 +
    |AELEMENT= ไร้ธาตุ/none
 
     |DELEMENT= ปกติ/normal
 
     |DELEMENT= ปกติ/normal
 
     |RACE= กล่องสมบัติ/box
 
     |RACE= กล่องสมบัติ/box
แถว 22: แถว 27:
 
     |การเรียงอักษร= กล่องสมบัติระดับ1
 
     |การเรียงอักษร= กล่องสมบัติระดับ1
 
     |MAP=  
 
     |MAP=  
[[ถ้ำผลึกชั้นที่1/crystal_cave/field01]],
+
[[ถ้ำผลึกชั้นที่1/crystal_cave/field01]]<br/>[[ถ้ำโจรสลัดชั้นที่1/pirate_cave/field01]]<br/>[[ถ้ำโจรสลัดชั้นที่2/pirate_cave/field02]]<br/>[[ถ้ำโจรสลัดชั้นที่3/pirate_cave/field03]]<br/>[[ถ้ำผลึกชั้นที่4/crystal_cave/field04]]<br/>[[ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1/aqua_cave/field01]]<br/>[[สุสานใต้ดินชั้นที่1/catacomb/field01]]<br/>[[อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่1/culvert/field01]]<br/>[[ถ้ำใต้น้ำชั้นที่5/aqua_cave/field05]]<br/>[[วิหารเพลิงชั้นที่1/inferno_dungeon/field01]]<br/>[[วิหารเพลิงชั้นที่2/inferno_dungeon/field02]]<br/>[[ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่1/ice_cave/field01]]<br/>[[ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่2/ice_cave/field02]]<br/>[[ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่1/bear_cave/field01]]<br/>[[ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่2/bear_cave/field02]]<br/>}}
[[ถ้ำโจรสลัดชั้นที่1/pirate_cave/field01]],
+
[[ถ้ำโจรสลัดชั้นที่2/pirate_cave/field02]],
+
[[ถ้ำโจรสลัดชั้นที่3/pirate_cave/field03]],
+
[[ถ้ำผลึกชั้นที่4/crystal_cave/field04]],
+
[[ถ้ำใต้น้ำชั้นที่1/aqua_cave/field01]],
+
[[สุสานใต้ดินชั้นที่1/catacomb/field01]],
+
[[อุโมงค์ใต้ดินชั้นที่1/culvert/field01]],
+
[[ถ้ำใต้น้ำชั้นที่5/aqua_cave/field05]],
+
[[วิหารเพลิงชั้นที่1/inferno_dungeon/field01]],
+
[[วิหารเพลิงชั้นที่2/inferno_dungeon/field02]],
+
[[ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่1/ice_cave/field01]],
+
[[ถ้ำน้ำแข็งชั้นที่2/ice_cave/field02]],
+
[[ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่1/bear_cave/field01]],
+
[[ถ้ำสัตว์ปิศาจชั้นที่2/bear_cave/field02]],
+
}}
+

รุ่นปัจจุบันของ 11:53, 5 มิถุนายน 2557