กว่าง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
รุ่นเมื่อ 11:50, 5 มิถุนายน 2557 โดย Wikiadmin (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
กว่าง
Monster20.gif
Level Health Exp Races
9 592 33
แมลง/insect
Atk MAtk Atk Range Hit
184~201 51~43 2
146
Def Def% MDef MDef%
14 0 23
0
Flee Move Atk Element Def Element
41 2 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop

Item85.gifปีกแมลง(37.5%)
Item86.gifเขาด้วง(35%)
Item87.gifเปลือกแข็ง(15%)
Item84.gifหนวดแมลง(25%)

Drop rare

Item162.gifดาบโค้ง(Star.png)