ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิ้งก่านรก"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
แถว 16: แถว 16:
 
     |FLEE= 287
 
     |FLEE= 287
 
     |DROP=  
 
     |DROP=  
  [[หนังของกิ้งก่าไฟ|หนังของกิ้งก่าไฟ]](90%)
+
[[ไฟล์:item751.gif|35px]][[หนังของกิ้งก่าไฟ|หนังของกิ้งก่าไฟ]](90%)<br/>[[ไฟล์:item753.gif|35px]][[หางของกิ้งก่าไฟ|หางของกิ้งก่าไฟ]](80%)<br/>[[ไฟล์:item238.gif|35px]][[หนังสัตว์ติดไฟ|หนังสัตว์ติดไฟ]](70%)<br/>[[ไฟล์:item44.gif|35px]][[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>
  [[หางของกิ้งก่าไฟ|หางของกิ้งก่าไฟ]](80%)
+
    |DROPRARE=
  [[ของตอบแทนจากทหารใหม่|ของตอบแทนจากทหารใหม่]](70%)
+
N/A
  [[หนังสัตว์ติดไฟ|หนังสัตว์ติดไฟ]](0.1%)
+
  [[ยาสมานแผลจากทางการ|ยาสมานแผลจากทางการ]](0.1%)
+
  [[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)
+
  [[ใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ]](0.1%)
+
  [[ใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ]](n/a)
+
  [[ใบประกอบโล่ระดับพิเศษ|ใบประกอบโล่ระดับพิเศษ]](n/a)
+
 
     |AELEMENT= ธาตุไฟ/fire
 
     |AELEMENT= ธาตุไฟ/fire
 
     |DELEMENT= ธาตุไฟ/fire
 
     |DELEMENT= ธาตุไฟ/fire
แถว 31: แถว 25:
 
     |การเรียงอักษร= กิ้งก่านรก
 
     |การเรียงอักษร= กิ้งก่านรก
 
     |MAP=  
 
     |MAP=  
[[วิหารเพลิงชั้นที่5/inferno_dungeon/field05]],
+
[[วิหารเพลิงชั้นที่5/inferno_dungeon/field05]]<br/>[[ถ้ำลับใต้ปราสาท/guild_dungeon/guild_dun01b]]<br/>}}
[[ถ้ำลับใต้ปราสาท/guild_dungeon/guild_dun01b]],
+
}}
+

รุ่นเมื่อ 15:30, 4 มิถุนายน 2557

กิ้งก่านรก
Monster151.gif
Level Health Exp Races
90 9995 20795
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
788~1006 68~76 3
309
Def Def% MDef MDef%
32 0 71
0
Flee Move Atk Element Def Element
287 9 ธาตุไฟ/fire
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item751.gifหนังของกิ้งก่าไฟ(90%)
Item753.gifหางของกิ้งก่าไฟ(80%)
Item238.gifหนังสัตว์ติดไฟ(70%)
Item44.gifใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ(0.1%)

Drop rare

N/A