กิ้งก่านรก

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
กิ้งก่านรก
Monster151.gif
Level Health Exp Races
90 9995 20795
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
788~1006 68~76 3
309
Def Def% MDef MDef%
32 0 71
0
Flee Move Atk Element Def Element
287 9 ธาตุไฟ/fire
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item751.gifหนังของกิ้งก่าไฟ(90%)
Item753.gifหางของกิ้งก่าไฟ(80%)
Item238.gifหนังสัตว์ติดไฟ(70%)
Item44.gifใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ(0.1%)

Drop rare

N/A