คลื่นพลังจิต

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon1005.gif

คลื่นพลังจิต
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ระยะ : 16 ช่อง
ความสามารถ : โจมตีเป้าหมายด้วยเวทไร้ธาตุ
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 120% และใช้ MP 2% ของ MP MAX เปลี่ยนมาเป็นพลังโจมตีเวท
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 140% และใช้ MP 4% ของ MP MAX เปลี่ยนมาเป็นพลังโจมตีเวท
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 160% และใช้ MP 6% ของ MP MAX เปลี่ยนมาเป็นพลังโจมตีเวท
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 180% และใช้ MP 8% ของ MP MAX เปลี่ยนมาเป็นพลังโจมตีเวท
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 200% และใช้ MP 10% ของ MP MAX เปลี่ยนมาเป็นพลังโจมตีเวท