ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำสั่งต่างๆที่ควรรู้"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
แถว 4: แถว 4:
  
 
<p>/rent = เช็คเวลาของเช่าที่เราใช้อยู่</p>
 
<p>/rent = เช็คเวลาของเช่าที่เราใช้อยู่</p>
/set_alias (ฉายา) = ตั้งฉายา
+
<p>/set_alias (ฉายา) = ตั้งฉายา</p>
/time = บอกวัน/เดือน/ปี/และเวลาปัจจุบัน
+
<p>/time = บอกวัน/เดือน/ปี/และเวลาปัจจุบัน</p>
/where = แสดงตำแหน่งปัจจุบันมีค่ากว่า
+
<p>/where = แสดงตำแหน่งปัจจุบันมีค่ากว่า</p>
/sit = นั่งหรือยืน
+
<p>/sit = นั่งหรือยืน</p>
/set_whisper = เป็นคำสั่งปิดซิบ
+
<p>/set_whisper = เป็นคำสั่งปิดซิบ</p>
/w (ชื่อ) (ข้อความ) = กระซิบไปหาเพื่อน
+
<p>/w (ชื่อ) (ข้อความ) = กระซิบไปหาเพื่อน</p>
/gmonline = แสดงรายชื่อจีเอ็มที่กำลังปฎิบัติงานในขณะนั้น
+
<p>/gmonline = แสดงรายชื่อจีเอ็มที่กำลังปฎิบัติงานในขณะนั้น</p>
/forum = คำสั่งเข้าเว็บบอร์ดเกมส์อสุรา
+
<p>/forum = คำสั่งเข้าเว็บบอร์ดเกมส์อสุรา</p>
/ping = คำสั่งตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของผู้เล่นกับเซิร์ฟเวอร์เกมส์
+
<p>/ping = คำสั่งตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของผู้เล่นกับเซิร์ฟเวอร์เกมส์</p>
/support = คำสั่งเข้าเว็บไซต์สำหรับแจ้งปัญหาเกมส์อสุรา
+
<p>/support = คำสั่งเข้าเว็บไซต์สำหรับแจ้งปัญหาเกมส์อสุรา</p>
/refill = คำสั่งเข้าหน้าเว็บเติมเงินของเกมส์อสุรา
+
<p>/refill = คำสั่งเข้าหน้าเว็บเติมเงินของเกมส์อสุรา</p>
/map = ดูรูปแผนที่ทั้งหมดของเกมอสุรา
+
<p>/map = ดูรูปแผนที่ทั้งหมดของเกมอสุรา</p>
คำสั่งลัดเกี่ยวกับ party
+
  
/party create (ชื่อ) = สร้างปาร์ตี้
+
'''คำสั่งลัดเกี่ยวกับ party'''
/party invite (ชื่อ) = เชิญเพื่อนมาร่วมปาร์ตี้
+
/party leave = ออกจากปาร์ตี้
+
/party kick (ชื่อ) = เชิญสมาชิกออกจากปาร์ตี้
+
คำสั่งเกี่ยวกับ guild จะเป็นของหัวหน้าสมาคม
+
  
/guild create (ชื่อ) = สร้างสมาคม
+
<p>/party create (ชื่อ) = สร้างปาร์ตี้</p>
/guild invite (ชื่อ) = เชิญเพื่อนมาร่วมสมาคม
+
<p>/party invite (ชื่อ) = เชิญเพื่อนมาร่วมปาร์ตี้</p>
/guild leave = ออกจากสมาคม
+
<p>/party leave = ออกจากปาร์ตี้</p>
/guild kick (ชื่อ) = เชิญสมาชิกออกจากสมาคม)
+
<p>/party kick (ชื่อ) = เชิญสมาชิกออกจากปาร์ตี้</p>
/guild message (ข้อความ) = ข่าวสารในกิล
+
<p>คำสั่งเกี่ยวกับ guild จะเป็นของหัวหน้าสมาคม</p>
 +
 
 +
<p>/guild create (ชื่อ) = สร้างสมาคม</p>
 +
<p>/guild invite (ชื่อ) = เชิญเพื่อนมาร่วมสมาคม</p>
 +
<p>/guild leave = ออกจากสมาคม</p>
 +
<p>/guild kick (ชื่อ) = เชิญสมาชิกออกจากสมาคม)</p>
 +
<p>/guild message (ข้อความ) = ข่าวสารในกิล</p>

รุ่นเมื่อ 16:01, 16 มิถุนายน 2557

คำสั่งต่างๆที่ควรรู้

คำสั่งลัดของเกมนี้ที่เกี่ยวกับ / ที่ควรรู้

/rent = เช็คเวลาของเช่าที่เราใช้อยู่

/set_alias (ฉายา) = ตั้งฉายา

/time = บอกวัน/เดือน/ปี/และเวลาปัจจุบัน

/where = แสดงตำแหน่งปัจจุบันมีค่ากว่า

/sit = นั่งหรือยืน

/set_whisper = เป็นคำสั่งปิดซิบ

/w (ชื่อ) (ข้อความ) = กระซิบไปหาเพื่อน

/gmonline = แสดงรายชื่อจีเอ็มที่กำลังปฎิบัติงานในขณะนั้น

/forum = คำสั่งเข้าเว็บบอร์ดเกมส์อสุรา

/ping = คำสั่งตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของผู้เล่นกับเซิร์ฟเวอร์เกมส์

/support = คำสั่งเข้าเว็บไซต์สำหรับแจ้งปัญหาเกมส์อสุรา

/refill = คำสั่งเข้าหน้าเว็บเติมเงินของเกมส์อสุรา

/map = ดูรูปแผนที่ทั้งหมดของเกมอสุรา

คำสั่งลัดเกี่ยวกับ party

/party create (ชื่อ) = สร้างปาร์ตี้

/party invite (ชื่อ) = เชิญเพื่อนมาร่วมปาร์ตี้

/party leave = ออกจากปาร์ตี้

/party kick (ชื่อ) = เชิญสมาชิกออกจากปาร์ตี้

คำสั่งเกี่ยวกับ guild จะเป็นของหัวหน้าสมาคม

/guild create (ชื่อ) = สร้างสมาคม

/guild invite (ชื่อ) = เชิญเพื่อนมาร่วมสมาคม

/guild leave = ออกจากสมาคม

/guild kick (ชื่อ) = เชิญสมาชิกออกจากสมาคม)

/guild message (ข้อความ) = ข่าวสารในกิล