ซัดกวาด

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon857.gif

ซัดกวาด
รูปแบบ
โจมตีรอบตัวผู้ใช้
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีรอบตัวผู้ใช้
ต้องการ : ใช้ MP 15
และต้องสวมใส่อาวุธ(ยกเว้นสนับมือ)
ระยะหลังใช้ : 3 วินาที
ความสามารถ
ระดับ 1 :โจมตี 140% รัศมี : 3x3 ช่อง
ระดับ 2 :โจมตี 155% รัศมี : 3x3 ช่อง
ระดับ 3 :โจมตี 170% รัศมี : 4x4 ช่อง
ระดับ 4 :โจมตี 185% รัศมี : 4x4 ช่อง
ระดับ 5 :โจมตี 200% รัศมี : 5x5 ช่อง
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้