ดูถูก

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon721.gif

ดูถูก
รูปแบบ
พูดใส่ 1 เป้าหมาย
เลเวล
1

รูปแบบ : พูดใส่ 1 เป้าหมาย ต้องการ : MP 10 ระยะ : 22 ช่อง ความสามารถ : ลดป้องกัน และป้องกันเวท (ใช้ความต้านทานจิตใจป้องกัน)

และลด HP ทุก ๆ 5 วินาที แต่จะเพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุดให้กับเป้าหมาย สามารถพูดซ้ำกันได้หลายครั้งเพื่อเพิ่มผลของทักษะ

คำพูดจะเพิ่ม

- เพิ่มจำนวนครั้งในการพูด
- ความต้านทานมีผลน้อยลง 
- เพิ่มอัตราการลด HP
- ผลของทักษะนานขึ้น

(หมายเหตุ : สามารถโดนชมเชยลบได้)