ทหารเกณฑ์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Npc17.gif

ทหารเกณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สถานที่ :

ตลาด/southern_fort/market(146, 19),ตลาด/southern_fort/market(144, 20),ตลาด/southern_fort/market(142, 21),ตลาด/southern_fort/market(140, 22),ตลาด/southern_fort/market(138, 23),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(111, 95),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(109, 96),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(107, 97),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(105, 98),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(103, 99),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(113, 96),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(111, 97),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(109, 98),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(107, 99),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(105, 100),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(127, 87),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(125, 88),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(123, 89),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(121, 90),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(119, 91),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(129, 88),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(127, 89),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(125, 90),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(123, 91),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(121, 92),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(142, 79),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(140, 80),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(138, 81),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(136, 82),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(134, 83),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(144, 80),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(142, 81),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(140, 82),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(138, 83),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(136, 84),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(79, 112),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(77, 113),ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern_fort/south(80, 114),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(81, 112),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(83, 113),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(85, 114),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(87, 115),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(79, 113),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(81, 114),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(83, 115),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(85, 116),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(77, 114),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(79, 115),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(81, 116),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(83, 117),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(75, 115),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(77, 116),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(79, 117),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(81, 118),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(70, 118),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(72, 119),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(74, 120),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(76, 121),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(68, 119),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(70, 120),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(72, 121),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(74, 122),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(66, 120),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(68, 121),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(70, 122),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(72, 123),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(64, 121),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(66, 122),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(68, 123),สถานีรถไฟ/southern_fort/train(70, 124),