ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นกจุ๊เพลิง"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
(1 รุ่นการแก้ไข)
 
แถว 2: แถว 2:
 
       |ชื่อ=นกจุ๊เพลิง
 
       |ชื่อ=นกจุ๊เพลิง
 
       |รูป=monster204
 
       |รูป=monster204
 +
    |ID= 143
 
     |LV= 70
 
     |LV= 70
 
     |EXP= 9352
 
     |EXP= 9352
แถว 15: แถว 16:
 
     |HIT= 248
 
     |HIT= 248
 
     |FLEE= 219
 
     |FLEE= 219
     |DROP=  
+
     |DROP=[[Image:item1090.gif|35px]][[เล็บนกเพลิง]](50%)<br/>[[Image:item44.gif|35px]][[ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>[[Image:item44.gif|35px]][[ใบประกอบไม้เท้าระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>[[Image:item44.gif|35px]][[ใบประกอบธนูระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>[[Image:item44.gif|35px]][[ใบประกอบหน้าไม้ระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>[[Image:item44.gif|35px]][[ใบประกอบแส้ระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>[[Image:item1089.gif|35px]][[หนังสัตว์ทนไฟ]](50%)<br/>[[Image:item2868.gif|35px]][[ลูกธนูเหล็กกล้า]](90%)<br/>[[Image:item44.gif|35px]][[ใบประกอบลูกแก้วระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>
[[ไฟล์:item1089.gif|35px]][[หนังสัตว์ทนไฟ|หนังสัตว์ทนไฟ]](50%)<br/>[[ไฟล์:item2868.gif|35px]][[ลูกธนูเหล็กกล้า|ลูกธนูเหล็กกล้า]](90%)<br/>[[ไฟล์:item1090.gif|35px]][[เล็บนกเพลิง|เล็บนกเพลิง]](50%)<br/>[[ไฟล์:item44.gif|35px]][[ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ|ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>
+
     |DROPRARE=[[Image:item1094.gif|35px]][[คันศรปีกแห่งอัคนี]]([[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]])<br/>
     |DROPRARE=  
+
    |PUTRARE=
[[ไฟล์:item1094.gif|35px]][[คันศรปีกแห่งอัคนี|คันศรปีกแห่งอัคนี]]([[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]])<br/>
+
    |thief=
 +
    |thief_rare=
 
     |AELEMENT= ธาตุไฟ/fire
 
     |AELEMENT= ธาตุไฟ/fire
 
     |DELEMENT= ธาตุไฟ/fire
 
     |DELEMENT= ธาตุไฟ/fire

รุ่นปัจจุบันของ 11:51, 5 มิถุนายน 2557