ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นกจุ๊เพลิง"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
แถว 16: แถว 16:
 
     |FLEE= 219
 
     |FLEE= 219
 
     |DROP=  
 
     |DROP=  
  [[หนังสัตว์ทนไฟ|หนังสัตว์ทนไฟ]](50%)
+
[[ไฟล์:item1089.gif|35px]][[หนังสัตว์ทนไฟ|หนังสัตว์ทนไฟ]](50%)<br/>[[ไฟล์:item2868.gif|35px]][[ลูกธนูเหล็กกล้า|ลูกธนูเหล็กกล้า]](90%)<br/>[[ไฟล์:item1090.gif|35px]][[เล็บนกเพลิง|เล็บนกเพลิง]](50%)<br/>[[ไฟล์:item44.gif|35px]][[ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ|ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>
  [[ลูกธนูเหล็กกล้า|ลูกธนูเหล็กกล้า]](90%)
+
    |DROPRARE=
  [[เล็บนกเพลิง|เล็บนกเพลิง]](50%)
+
[[ไฟล์:item1094.gif|35px]][[คันศรปีกแห่งอัคนี|คันศรปีกแห่งอัคนี]]([[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]])<br/>
  [[ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ|ใบประกอบคฑาระดับพิเศษ]](0.1%)
+
  [[ใบประกอบไม้เท้าระดับพิเศษ|ใบประกอบไม้เท้าระดับพิเศษ]](0.1%)
+
  [[ใบประกอบธนูระดับพิเศษ|ใบประกอบธนูระดับพิเศษ]](0.1%)
+
  [[ใบประกอบหน้าไม้ระดับพิเศษ|ใบประกอบหน้าไม้ระดับพิเศษ]](0.1%)
+
  [[ใบประกอบแส้ระดับพิเศษ|ใบประกอบแส้ระดับพิเศษ]](0.1%)
+
  [[ใบประกอบลูกแก้วระดับพิเศษ|ใบประกอบลูกแก้วระดับพิเศษ]](0.1%)
+
 
     |AELEMENT= ธาตุไฟ/fire
 
     |AELEMENT= ธาตุไฟ/fire
 
     |DELEMENT= ธาตุไฟ/fire
 
     |DELEMENT= ธาตุไฟ/fire
แถว 31: แถว 25:
 
     |การเรียงอักษร= นกจุ๊เพลิง
 
     |การเรียงอักษร= นกจุ๊เพลิง
 
     |MAP=  
 
     |MAP=  
[[ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field01]],
+
[[ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field01]]<br/>[[ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field02]]<br/>[[ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field03]]<br/>[[ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field04]]<br/>}}
[[ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field02]],
+
[[ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field03]],
+
[[ถ้ำภูเขาไฟ/magma_dungeon/field04]],
+
}}
+

รุ่นเมื่อ 15:29, 4 มิถุนายน 2557

นกจุ๊เพลิง
Monster204.gif
Level Health Exp Races
70 9395 9352
สัตว์ปีก/bird
Atk MAtk Atk Range Hit
384~308 1054~1628 4
248
Def Def% MDef MDef%
48 0 218
0
Flee Move Atk Element Def Element
219 8 ธาตุไฟ/fire
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item1089.gifหนังสัตว์ทนไฟ(50%)
Item2868.gifลูกธนูเหล็กกล้า(90%)
Item1090.gifเล็บนกเพลิง(50%)
Item44.gifใบประกอบคฑาระดับพิเศษ(0.1%)

Drop rare

Item1094.gifคันศรปีกแห่งอัคนี(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)