นกจุ๊เพลิง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
นกจุ๊เพลิง
Monster204.gif
Level Health Exp Races
70 9395 9352
สัตว์ปีก/bird
Atk MAtk Atk Range Hit
384~308 1054~1628 4
248
Def Def% MDef MDef%
48 0 218
0
Flee Move Atk Element Def Element
219 8 ธาตุไฟ/fire
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item1089.gifหนังสัตว์ทนไฟ(50%)
Item2868.gifลูกธนูเหล็กกล้า(90%)
Item1090.gifเล็บนกเพลิง(50%)
Item44.gifใบประกอบคฑาระดับพิเศษ(0.1%)

Drop rare

Item1094.gifคันศรปีกแห่งอัคนี(Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png)