ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นินนิน"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
แถว 2: แถว 2:
 
       |ชื่อ=นินนิน
 
       |ชื่อ=นินนิน
 
       |รูป=monster469
 
       |รูป=monster469
 +
    |ID= 218
 
     |LV= 80
 
     |LV= 80
 
     |EXP= 15150
 
     |EXP= 15150
แถว 15: แถว 16:
 
     |HIT= 304
 
     |HIT= 304
 
     |FLEE= 262
 
     |FLEE= 262
     |DROP=  
+
     |DROP=[[Image:item87.gif|35px]][[เปลือกแข็ง]](100%)<br/>
[[ไฟล์:item87.gif|35px]][[เปลือกแข็ง|เปลือกแข็ง]](100%)<br/>
+
     |DROPRARE=[[Image:item73.gif|35px]][[ทับทิม]]([[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]])<br/>[[Image:item71.gif|35px]][[ทอง]]([[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]])<br/>[[Image:item414.gif|35px]][[แร่เงิน]]([[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]])<br/>
     |DROPRARE=  
+
    |PUTRARE=
[[ไฟล์:item71.gif|35px]][[ทอง|ทอง]]([[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]])<br/>
+
    |thief=
 +
    |thief_rare=
 
     |AELEMENT= ธาตุดิน/earth
 
     |AELEMENT= ธาตุดิน/earth
 
     |DELEMENT= ธาตุไฟ/fire
 
     |DELEMENT= ธาตุไฟ/fire

รุ่นเมื่อ 11:52, 5 มิถุนายน 2557

นินนิน
Monster469.gif
Level Health Exp Races
80 8705 15150
แมลง/insect
Atk MAtk Atk Range Hit
881~1127 46~32 3
304
Def Def% MDef MDef%
26 0 42
0
Flee Move Atk Element Def Element
262 8 ธาตุดิน/earth
ธาตุไฟ/fire
Drop

Item87.gifเปลือกแข็ง(100%)

Drop rare

Item73.gifทับทิม(Star.pngStar.png)
Item71.gifทอง(Star.pngStar.png)
Item414.gifแร่เงิน(Star.pngStar.png)