ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปูลม"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
(1 รุ่นการแก้ไข)
 
แถว 2: แถว 2:
 
       |ชื่อ=ปูลม
 
       |ชื่อ=ปูลม
 
       |รูป=monster74
 
       |รูป=monster74
 +
    |ID= 47
 
     |LV= 22
 
     |LV= 22
 
     |EXP= 249
 
     |EXP= 249
แถว 15: แถว 16:
 
     |HIT= 167
 
     |HIT= 167
 
     |FLEE= 80
 
     |FLEE= 80
     |DROP=  
+
     |DROP=[[Image:item116.gif|35px]][[ก้าม]](70%)<br/>[[Image:item115.gif|35px]][[เนื้อปู]](55%)<br/>[[Image:item115.gif|35px]][[เนื้อปูชั้นดี]](15%)<br/>[[Image:item117.gif|35px]][[กระดอง]](80%)<br/>
[[ไฟล์:item116.gif|35px]][[ก้าม|ก้าม]](70%)<br/>[[ไฟล์:item115.gif|35px]][[เนื้อปู|เนื้อปู]](55%)<br/>[[ไฟล์:item117.gif|35px]][[กระดอง|กระดอง]](80%)<br/>
+
     |DROPRARE=
     |DROPRARE=  
+
    |PUTRARE=
N/A
+
    |thief=
 +
    |thief_rare=
 
     |AELEMENT= ปกติ/normal
 
     |AELEMENT= ปกติ/normal
 
     |DELEMENT= ธาตุน้ำ/water
 
     |DELEMENT= ธาตุน้ำ/water

รุ่นปัจจุบันของ 11:51, 5 มิถุนายน 2557

ปูลม
Monster74.gif
Level Health Exp Races
22 1965 249
ปลา/fish
Atk MAtk Atk Range Hit
224~236 54~48 2
167
Def Def% MDef MDef%
23 0 53
0
Flee Move Atk Element Def Element
80 5 ปกติ/normal
ธาตุน้ำ/water
Drop

Item116.gifก้าม(70%)
Item115.gifเนื้อปู(55%)
Item115.gifเนื้อปูชั้นดี(15%)
Item117.gifกระดอง(80%)

Drop rare