ผนึกพลังเวท

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon731.gif

ผนึกพลังเวท
รูปแบบ
ผนึกเวท
เลเวล
1

รูปแบบ : ผนึกเวท
ต้องการ : MP 100
ระยะผนึก : 0-0.5 วินาที
ระยะหลังการปลดปล่อย : 30 วินาที
ความสามารถ : เมื่อได้รับความเสียหาย จะแปรสภาพความเสียหายนั้นเป็น MP และเมื่อปลดปล่อยจะทำให้ฟื้นฟู MP อย่างมาก ทุกๆ 3 วินาที และเพิ่มพลังโจมตีเวทอย่างมากด้วย และความนานของการปลดผนึก จะขึ้นอยู่กับความเสียหายที่แปรสภาพไป
เวทผนึกจะเพิ่ม
- เพิ่มอัตราการแปรสภาพความเสียหายไปเป็น MP เมื่อผนึก
- เพิ่มพลังโจมตีเวทยเมื่อปลดผนึก
- เพิ่มฟื้นฟู MP เมื่อปลดผนึก