ผลแห่งศรัทธา

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon309.gif

ผลแห่งศรัทธา
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : ลดการเกิดอัตราโป๊ะเชะจากการโจมตีของผู้ที่มาโจมตี
ระดับ 1 : ลด 8%
ระดับ 2 : ลด 16%
ระดับ 3 : ลด 24%
ระดับ 4 : ลด 32%
ระดับ 5 : ลด 40%