ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้พันรอมเมล"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
 
(1 รุ่นการแก้ไข)
 
(มิได้แสดง 8 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน)
แถว 2: แถว 2:
 
       |ชื่อ=ผู้พันรอมเมล
 
       |ชื่อ=ผู้พันรอมเมล
 
       |รูป=monster136
 
       |รูป=monster136
 +
    |ID= 10014
 
     |LV= 50
 
     |LV= 50
 
     |EXP= 2960
 
     |EXP= 2960
แถว 15: แถว 16:
 
     |HIT= 209
 
     |HIT= 209
 
     |FLEE= 129
 
     |FLEE= 129
     |DROP=  
+
     |DROP=
N/A    |AELEMENT= ไร้ธาตุ/none
+
    |DROPRARE=
 +
    |PUTRARE=
 +
    |thief=
 +
    |thief_rare=
 +
    |AELEMENT= ไร้ธาตุ/none
 
     |DELEMENT= ปกติ/normal
 
     |DELEMENT= ปกติ/normal
 
     |RACE= คล้ายมนุษย์/human
 
     |RACE= คล้ายมนุษย์/human

รุ่นปัจจุบันของ 11:54, 5 มิถุนายน 2557

ผู้พันรอมเมล
Monster136.gif
Level Health Exp Races
50 -310 2960
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
10~20 307~416 20
209
Def Def% MDef MDef%
11 0 123
0
Flee Move Atk Element Def Element
129 8 ไร้ธาตุ/none
ปกติ/normal
Drop
Drop rare