ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้รับใช้แห่ง เคออสติค"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
แถว 16: แถว 16:
 
     |FLEE= 261
 
     |FLEE= 261
 
     |DROP=  
 
     |DROP=  
  [[เศษผลึกไทเบอเรียม|เศษผลึกไทเบอเรียม]](80%)
+
[[ไฟล์:item10021.gif|20px]][[เศษผลึกไทเบอเรียม|เศษผลึกไทเบอเรียม]](80%)[[ไฟล์:item10031.gif|20px]][[ก้อนผลึกไทเบอเรียม|ก้อนผลึกไทเบอเรียม]](30%)[[ไฟล์:item6755.gif|20px]][[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)     |AELEMENT= ปกติ/normal
  [[ของตอบแทนจากทหารใหม่|ของตอบแทนจากทหารใหม่]](0.1%)
+
  [[ผลึกไทเบอเรียม|ผลึกไทเบอเรียม]](40%)
+
  [[ก้อนผลึกไทเบอเรียม|ก้อนผลึกไทเบอเรียม]](30%)
+
  [[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)
+
  [[ใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ]](0.1%)
+
  [[ใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ]](0.1%)
+
  [[ใบประกอบโล่ระดับพิเศษ|ใบประกอบโล่ระดับพิเศษ]](0.1%)
+
    |AELEMENT= ปกติ/normal
+
 
     |DELEMENT= ธาตุแสง/light
 
     |DELEMENT= ธาตุแสง/light
 
     |RACE= ปกติ/none
 
     |RACE= ปกติ/none

รุ่นเมื่อ 13:15, 4 มิถุนายน 2557

ผู้รับใช้แห่ง เคออสติค
Monster12.gif
Level Health Exp Races
74 9465 10674
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
733~871 44~29 4
293
Def Def% MDef MDef%
35 0 59
0
Flee Move Atk Element Def Element
261 9 ปกติ/normal
ธาตุแสง/light
Drop

20pxเศษผลึกไทเบอเรียม(80%)20pxก้อนผลึกไทเบอเรียม(30%)20pxใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ(0.1%)

Drop rare