ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้รับใช้แห่ง เคออสติค"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
แถว 16: แถว 16:
 
     |FLEE= 261
 
     |FLEE= 261
 
     |DROP=  
 
     |DROP=  
[[ไฟล์:item57.gif|20px]][[เศษผลึกไทเบอเรียม|เศษผลึกไทเบอเรียม]](80%)[[ไฟล์:item57.gif|20px]][[เศษผลึกไทเบอเรียม|เศษผลึกไทเบอเรียม]](80%)[[ไฟล์:item57.gif|20px]][[เศษผลึกไทเบอเรียม|เศษผลึกไทเบอเรียม]](80%)[[ไฟล์:item57.gif|20px]][[เศษผลึกไทเบอเรียม|เศษผลึกไทเบอเรียม]](80%)[[ไฟล์:item57.gif|20px]][[เศษผลึกไทเบอเรียม|เศษผลึกไทเบอเรียม]](80%)[[ไฟล์:item57.gif|20px]][[เศษผลึกไทเบอเรียม|เศษผลึกไทเบอเรียม]](80%)[[ไฟล์:item72.gif|20px]][[ก้อนผลึกไทเบอเรียม|ก้อนผลึกไทเบอเรียม]](30%)[[ไฟล์:item72.gif|20px]][[ก้อนผลึกไทเบอเรียม|ก้อนผลึกไทเบอเรียม]](30%)[[ไฟล์:item72.gif|20px]][[ก้อนผลึกไทเบอเรียม|ก้อนผลึกไทเบอเรียม]](30%)[[ไฟล์:item44.gif|20px]][[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)[[ไฟล์:item44.gif|20px]][[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)[[ไฟล์:item44.gif|20px]][[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)[[ไฟล์:item44.gif|20px]][[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)[[ไฟล์:item44.gif|20px]][[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)[[ไฟล์:item44.gif|20px]][[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)[[ไฟล์:item44.gif|20px]][[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)[[ไฟล์:item44.gif|20px]][[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)[[ไฟล์:item44.gif|20px]][[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)[[ไฟล์:item44.gif|20px]][[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)[[ไฟล์:item44.gif|20px]][[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)[[ไฟล์:item44.gif|20px]][[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)     |AELEMENT= ปกติ/normal
+
[[ไฟล์:item57.gif|35px]][[เศษผลึกไทเบอเรียม|เศษผลึกไทเบอเรียม]](80%)<br/>[[ไฟล์:item72.gif|35px]][[ก้อนผลึกไทเบอเรียม|ก้อนผลึกไทเบอเรียม]](30%)<br/>[[ไฟล์:item44.gif|35px]][[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>
 +
    |DROPRARE=
 +
[[ไฟล์:item582.gif|35px]][[แหวนผลึก|แหวนผลึก]]([[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]])<br/>
 +
    |AELEMENT= ปกติ/normal
 
     |DELEMENT= ธาตุแสง/light
 
     |DELEMENT= ธาตุแสง/light
 
     |RACE= ปกติ/none
 
     |RACE= ปกติ/none
แถว 22: แถว 25:
 
     |การเรียงอักษร= ผู้รับใช้แห่ง เคออสติค
 
     |การเรียงอักษร= ผู้รับใช้แห่ง เคออสติค
 
     |MAP=  
 
     |MAP=  
[[ถ้ำผลึกชั้นที่3/crystal_cave/field03]],
+
[[ถ้ำผลึกชั้นที่3/crystal_cave/field03]]<br/>}}
}}
+

รุ่นเมื่อ 15:17, 4 มิถุนายน 2557

ผู้รับใช้แห่ง เคออสติค
Monster12.gif
Level Health Exp Races
74 9465 10674
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
733~871 44~29 4
293
Def Def% MDef MDef%
35 0 59
0
Flee Move Atk Element Def Element
261 9 ปกติ/normal
ธาตุแสง/light
Drop

Item57.gifเศษผลึกไทเบอเรียม(80%)
Item72.gifก้อนผลึกไทเบอเรียม(30%)
Item44.gifใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ(0.1%)

Drop rare

Item582.gifแหวนผลึก(Star.pngStar.pngStar.png)