ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้รับใช้แห่ง เคออสติค"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
(1 รุ่นการแก้ไข)
 
(มิได้แสดง 17 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน)
แถว 2: แถว 2:
 
       |ชื่อ=ผู้รับใช้แห่ง เคออสติค
 
       |ชื่อ=ผู้รับใช้แห่ง เคออสติค
 
       |รูป=monster12
 
       |รูป=monster12
 +
    |ID= 28
 
     |LV= 74
 
     |LV= 74
 
     |EXP= 10674
 
     |EXP= 10674
แถว 15: แถว 16:
 
     |HIT= 293
 
     |HIT= 293
 
     |FLEE= 261
 
     |FLEE= 261
     |DROP=  
+
     |DROP=[[Image:item44.gif|35px]][[ใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>[[Image:item44.gif|35px]][[ใบประกอบโล่ระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>[[Image:item72.gif|35px]][[ก้อนผลึกไทเบอเรียม]](30%)<br/>[[Image:item57.gif|35px]][[เศษผลึกไทเบอเรียม]](80%)<br/>[[Image:item44.gif|35px]][[ใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>[[Image:item56.gif|35px]][[ผลึกไทเบอเรียม]](40%)<br/>[[Image:item44.gif|35px]][[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)<br/>
  [[เศษผลึกไทเบอเรียม|เศษผลึกไทเบอเรียม]](80%)
+
    |DROPRARE=[[Image:item582.gif|35px]][[แหวนผลึก]]([[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]])<br/>[[Image:item157.gif|35px]][[มีดผลึก]]([[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]])<br/>
  [[ของตอบแทนจากทหารใหม่|ของตอบแทนจากทหารใหม่]](0.1%)
+
    |PUTRARE=
  [[ผลึกไทเบอเรียม|ผลึกไทเบอเรียม]](40%)
+
    |thief=
  [[ก้อนผลึกไทเบอเรียม|ก้อนผลึกไทเบอเรียม]](30%)
+
    |thief_rare=
  [[ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บเกราะระดับพิเศษ]](0.1%)
+
  [[ใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บผ้าคลุมระดับพิเศษ]](0.1%)
+
  [[ใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ|ใบตัดเย็บรองเท้าระดับพิเศษ]](0.1%)
+
  [[ใบประกอบโล่ระดับพิเศษ|ใบประกอบโล่ระดับพิเศษ]](0.1%)
+
 
     |AELEMENT= ปกติ/normal
 
     |AELEMENT= ปกติ/normal
 
     |DELEMENT= ธาตุแสง/light
 
     |DELEMENT= ธาตุแสง/light
แถว 30: แถว 27:
 
     |การเรียงอักษร= ผู้รับใช้แห่ง เคออสติค
 
     |การเรียงอักษร= ผู้รับใช้แห่ง เคออสติค
 
     |MAP=  
 
     |MAP=  
N/A}}
+
[[ถ้ำผลึกชั้นที่3/crystal_cave/field03]]<br/>}}

รุ่นปัจจุบันของ 11:51, 5 มิถุนายน 2557