ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พงค์ระดับ40อาชีพbasic"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
 
(1 รุ่นการแก้ไข)
 
(มิได้แสดง 8 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน)
แถว 2: แถว 2:
 
       |ชื่อ=พงค์ระดับ40อาชีพbasic
 
       |ชื่อ=พงค์ระดับ40อาชีพbasic
 
       |รูป=monster8
 
       |รูป=monster8
 +
    |ID= 5008
 
     |LV= 40
 
     |LV= 40
 
     |EXP= 1440
 
     |EXP= 1440
แถว 15: แถว 16:
 
     |HIT= 192
 
     |HIT= 192
 
     |FLEE= 88
 
     |FLEE= 88
     |DROP=  
+
     |DROP=
N/A    |AELEMENT= ปกติ/normal
+
    |DROPRARE=
 +
    |PUTRARE=
 +
    |thief=
 +
    |thief_rare=
 +
    |AELEMENT= ปกติ/normal
 
     |DELEMENT= ปกติ/normal
 
     |DELEMENT= ปกติ/normal
 
     |RACE= วุ้น/slime
 
     |RACE= วุ้น/slime

รุ่นปัจจุบันของ 11:53, 5 มิถุนายน 2557

พงค์ระดับ40อาชีพbasic
Monster8.gif
Level Health Exp Races
40 1576 1440
วุ้น/slime
Atk MAtk Atk Range Hit
204~258 29~20 3
192
Def Def% MDef MDef%
19 0 26
0
Flee Move Atk Element Def Element
88 6 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare