พรางตัว

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon227.gif

พรางตัว
รูปแบบ
หายตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : หายตัว
ต้องการ : MP 20 หน่วย
ระยะเวลาใช้ : 30 วินาที
เวลาหลังใช้ : 1 นาที
ความสามารถ : สามารถใช้ทักษะอื่นขณะหายตัวได้ โดยที่หลบหลีกลดลงอย่างมากและเพิ่มเวลาหน่วงก่อนใช้
มีความสามารถในการพรางตัวระดับ 5
ระดับ 1 : ลดความเร็ว 6และลดหลบหลีก 200 ขณะใช้ทักษะอื่น
ระดับ 2 : ลดความเร็ว 3และลดหลบหลีก 175 ขณะใช้ทักษะอื่น
ระดับ 3 : ลดหลบหลีก 150 ขณะใช้ทักษะอื่น
ระดับ 4 : เพิ่มความเร็ว 2และลดหลบหลีก 125 ขณะใช้ทักษะอื่น
ระดับ 5 : เพิ่มความเร็ว 4และลดหลบหลีก 100 ขณะใช้ทักษะอื่น