ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
 
(มิได้แสดง 6 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 2 คน)
แถว 2: แถว 2:
 
       |ชื่อ=พลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ
 
       |ชื่อ=พลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ
 
       |รูป=monster42
 
       |รูป=monster42
 +
    |ID= 32
 
     |LV= 27
 
     |LV= 27
 
     |EXP= 421
 
     |EXP= 421
แถว 15: แถว 16:
 
     |HIT= 181
 
     |HIT= 181
 
     |FLEE= 81
 
     |FLEE= 81
     |DROP=  
+
     |DROP=[[Image:item212.gif|35px]][[ลูกธนูไม้]](50%)<br/>[[Image:item36.gif|35px]][[ขนนัล]](90%)<br/>[[Image:item217.gif|35px]][[ซองธนู]](25%)<br/>[[Image:item217.gif|35px]][[ซองบรรจุหมุดไม้]](25%)<br/>[[Image:item216.gif|35px]][[ธนูหัก]](10%)<br/>
[[ไฟล์:item36.gif|20px]][[ขนนัล|ขนนัล]](90%)[[ไฟล์:item36.gif|20px]][[ขนนัล|ขนนัล]](90%)[[ไฟล์:item36.gif|20px]][[ขนนัล|ขนนัล]](90%)[[ไฟล์:item212.gif|20px]][[ลูกธนูไม้|ลูกธนูไม้]](50%)[[ไฟล์:item212.gif|20px]][[ลูกธนูไม้|ลูกธนูไม้]](50%)[[ไฟล์:item212.gif|20px]][[ลูกธนูไม้|ลูกธนูไม้]](50%)[[ไฟล์:item212.gif|20px]][[ลูกธนูไม้|ลูกธนูไม้]](50%)[[ไฟล์:item212.gif|20px]][[ลูกธนูไม้|ลูกธนูไม้]](50%)[[ไฟล์:item212.gif|20px]][[ลูกธนูไม้|ลูกธนูไม้]](50%)[[ไฟล์:item212.gif|20px]][[ลูกธนูไม้|ลูกธนูไม้]](50%)[[ไฟล์:item212.gif|20px]][[ลูกธนูไม้|ลูกธนูไม้]](50%)[[ไฟล์:item212.gif|20px]][[ลูกธนูไม้|ลูกธนูไม้]](50%)[[ไฟล์:item216.gif|20px]][[ธนูหัก|ธนูหัก]](10%)[[ไฟล์:item216.gif|20px]][[ธนูหัก|ธนูหัก]](10%)[[ไฟล์:item216.gif|20px]][[ธนูหัก|ธนูหัก]](10%)    |AELEMENT= ปกติ/normal
+
    |DROPRARE=[[Image:item149.gif|35px]][[ธนูกิ่งไม้]]([[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]])<br/>[[Image:item199.gif|35px]][[หมวกขนนก]]([[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]][[Image:star.png|20px]])<br/>
 +
    |PUTRARE=
 +
    |thief=
 +
    |thief_rare=
 +
    |AELEMENT= ปกติ/normal
 
     |DELEMENT= ธาตุดิน/earth
 
     |DELEMENT= ธาตุดิน/earth
 
     |RACE= คล้ายมนุษย์/human
 
     |RACE= คล้ายมนุษย์/human
แถว 22: แถว 27:
 
     |การเรียงอักษร= พลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ
 
     |การเรียงอักษร= พลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ
 
     |MAP=  
 
     |MAP=  
[[ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่1/windle_wood/field01]],
+
[[ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่1/windle_wood/field01]]<br/>[[ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่2/windle_wood/field02]]<br/>[[ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่3/windle_wood/field03]]<br/>[[ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่11/windle_wood/field11]]<br/>[[ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่12/windle_wood/field12]]<br/>[[พื้นที่กิจกรรม/event/field05]]<br/>[[พื้นที่กิจกรรม/event/field06]]<br/>[[พื้นที่กิจกรรม/event/field07]]<br/>[[ห้องทดสอบแอสแซสซิน/job_quest/assassin_test]]<br/>}}
[[ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่2/windle_wood/field02]],
+
[[ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่3/windle_wood/field03]],
+
[[ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่11/windle_wood/field11]],
+
[[ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่12/windle_wood/field12]],
+
[[พื้นที่กิจกรรม/event/field05]],
+
[[พื้นที่กิจกรรม/event/field06]],
+
[[พื้นที่กิจกรรม/event/field07]],
+
[[ห้องทดสอบแอสแซสซิน/job_quest/assassin_test]],
+
}}
+

รุ่นปัจจุบันของ 11:51, 5 มิถุนายน 2557