พลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
พลหน้าไม้เขี้ยวทมิฬ
Monster42.gif
Level Health Exp Races
27 2032 421
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
383~415 50~30 16
181
Def Def% MDef MDef%
16 0 23
0
Flee Move Atk Element Def Element
81 8 ปกติ/normal
ธาตุดิน/earth
Drop

ขนนัล(90%)

 ลูกธนูไม้(50%)
 ซองธนู(25%)
 ซองบรรจุหมุดไม้(25%)
 ธนูหัก(10%)
 ดาบประกายแสง(n/a) 
Drop rare