พสุธาทะลาย

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon152.gif

พสุธาทะลาย
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ระยะ : 16 ช่อง
ความสามารถ : โจมตีด้วยเวทธาตุดินซึ่งจะสุ่มจำนวนครั้ง มีพลังโจมตีครั้งละ 70%
ระดับ 1 : สุ่ม 1-5 ครั้ง ระยะร่าย 0.2-1.2 วินาทีใช้ MP 13
ระดับ 2 : สุ่ม 1-8 ครั้ง ระยะร่าย 0.4-1.4 วินาทีใช้ MP 17
ระดับ 3 : สุ่ม 1-11 ครั้ง ระยะร่าย 0.6-1.6 วินาทีใช้ MP 20
ระดับ 4 : สุ่ม 1-14 ครั้ง ระยะร่าย 0.8-1.8 วินาทีใช้ MP 22
ระดับ 5 : สุ่ม 1-17 ครั้ง ระยะร่าย 1-2 วินาทีใช้ MP 24