ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันเอก อลัน"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
แถว 16: แถว 16:
 
     |FLEE= 242
 
     |FLEE= 242
 
     |DROP=  
 
     |DROP=  
N/A     |AELEMENT= ปกติ/normal
+
N/A
 +
    |DROPRARE=
 +
N/A
 +
    |AELEMENT= ปกติ/normal
 
     |DELEMENT= ปกติ/normal
 
     |DELEMENT= ปกติ/normal
 
     |RACE= คล้ายมนุษย์/human
 
     |RACE= คล้ายมนุษย์/human

รุ่นเมื่อ 15:35, 4 มิถุนายน 2557

พันเอก อลัน
Monster196.gif
Level Health Exp Races
80 4780 14080
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
962~934 119~36 20
340
Def Def% MDef MDef%
64 0 93
0
Flee Move Atk Element Def Element
242 8 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop

N/A

Drop rare

N/A