ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันเอก อลัน"

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(1 รุ่นการแก้ไข)
(ไม่แตกต่าง)

รุ่นเมื่อ 11:54, 5 มิถุนายน 2557

พันเอก อลัน
Monster196.gif
Level Health Exp Races
80 4780 14080
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
962~934 119~36 20
340
Def Def% MDef MDef%
64 0 93
0
Flee Move Atk Element Def Element
242 8 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare