หน้าที่ไม่ได้แก้ไขนานสุด

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

แสดง 100 รายการ เริ่มตั้งแต่รายการที่ 1

ดู (ก่อนหน้า 100 | ถัดไป 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. เควสรับอาวุธประจำอาชีพชาร์ปชูตเตอร์‏‎ (16:57, 27 พฤษภาคม 2557)
 2. ครูฝึก(training/field01)‏‎ (18:02, 27 พฤษภาคม 2557)
 3. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3/southern shire/field03‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 4. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4/southern shire/field04‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 5. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่1/windle wood/field01‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 6. ฟาร์มเซาท์เทิร์นไชร์/southern shire/town2‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 7. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1/southern shire/field01‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 8. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่2/southern shire/field02‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 9. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่5/windle wood/field05‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 10. หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1/death valley/field01‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 11. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่2/windle wood/field02‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 12. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่3/windle wood/field03‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 13. ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death valley/fort‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 14. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่4/windle wood/field04‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 15. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่6/windle wood/field06‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 16. หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death valley/field02‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 17. ค่ายลับ/windle wood/event‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 18. หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่3/death valley/field03‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 19. สถานีฝึกฝนเบื้องต้น/training/field01‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 20. อัฟราฮานครแห่งทราย/asura desert/town‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 21. สมาคมเบลดมาสเตอร์/southern fort plain/guild blademaster‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 22. สมาคมแอสแซสซิน/southern fort plain/guild assassin‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 23. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern shire/field05‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 24. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6/southern shire/field06‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 25. ร้านขายอาวุธ/southern fort plain/guild shop‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 26. ป้อมปราการตะวันออก/southern fort plain/main fort‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 27. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่7/windle wood/field07‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 28. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern shire/field07‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 29. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10/southern shire/field10‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 30. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern shire/field08‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 31. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่11/southern shire/field11‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 32. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่9/southern shire/field09‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 33. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12/southern shire/field12‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 34. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13/southern shire/field13‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 35. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่10/windle wood/field10‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 36. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่8/windle wood/field08‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 37. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่11/windle wood/field11‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 38. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่9/windle wood/field09‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 39. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่12/windle wood/field12‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 40. ร้านตัดผม/southern fort/barber‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 41. หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่4/death valley/field04‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 42. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern fort/field02‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 43. ท่าเรือ/red cliff/port‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 44. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3/southern fort/field03‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 45. หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่5/death valley/field05‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 46. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่1/southern fort/field01‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 47. สถานที่จัดกิจกรรม/event/field08‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 48. คฤหาสน์เซาท์เทิร์นฟอร์ท/southern fort/town hall‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 49. ตลาด/southern fort/market‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 50. ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ท/southern fort/center‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 51. ร้านขายอาวุธ/southern fort/weapon shop‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 52. ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern fort/south‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 53. ร้านขายเสื้อผ้า/southern fort/costume shop‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 54. โบสถ์/southern fort/church‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 55. สถานีรถไฟ/southern fort/train‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 56. ร้านขายยา/southern fort/item shop‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 57. สมาคมถุงเงิน/southern fort/gold guild‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 58. สมาคมนักดาบ/southern fort/sword guild‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 59. โบสถ์/southern fort/room church‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 60. โรงแรม/southern fort/hotel‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 61. คฤหาสน์เซาท์เทิร์นฟอร์ท/southern fort/castle hall‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 62. คฤหาสน์เซาท์เทิร์นฟอร์ท/southern fort/castle road‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 63. คฤหาสน์เซาท์เทิร์นฟอร์ท/southern fort/castle sir room‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 64. เมืองชายทะเลเร้ดคลิฟ/red cliff/town‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 65. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4/southern fort/field04‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 66. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5/southern fort/field05‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 67. พื้นที่กิจกรรม/event/field01‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 68. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่14/southern shire/field14‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 69. บ้านของคุณไก่จ๊วบ/southern shire/kai room‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 70. สำนักงานอคาเดมี/southern shire/academy office‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 71. พื้นที่กิจกรรม/event/field02‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 72. พื้นที่กิจกรรม/event/field03‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 73. พื้นที่กิจกรรม/event/field04‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 74. ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่1/elven ruin/field01‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 75. ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่2/elven ruin/field02‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 76. ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3/elven ruin/field03‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 77. พื้นที่กิจกรรม/event/field07‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 78. ลานปะลอง/colosseum/field01‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 79. ห้องทดสอบไฟเตอร์/job quest/fighter test‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 80. พื้นที่กิจกรรม/event/field05‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 81. พื้นที่กิจกรรม/event/field06‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 82. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่1/job quest/ranger test01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 83. ห้องทดสอบแคสเตอร์/job quest/caster test‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 84. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่2/job quest/ranger test02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 85. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่3/job quest/ranger test03‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 86. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่4/job quest/ranger test04‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 87. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่5/job quest/ranger test05‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 88. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่6/job quest/ranger test06‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 89. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่7/job quest/ranger test07‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 90. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่9/job quest/ranger test09‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 91. ป่าดงดิบส่วนที่2/grand forest/field02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 92. ป่าดงดิบส่วนที่3/grand forest/field03‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 93. ป่าดงดิบส่วนที่4/grand forest/field04‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 94. สนามทดสอบเซนจูเรียน/job quest/centurion test01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 95. ป่าดงดิบส่วนที่1/grand forest/field01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 96. ห้องทดสอบเซนจูเรียน/job quest/centurion test02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 97. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่8/job quest/ranger test08‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 98. ป่าดงดิบส่วนที่9/grand forest/field09‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 99. ป่าดงดิบส่วนที่5/grand forest/field05‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 100. ป่าดงดิบส่วนที่10/grand forest/field10‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)

ดู (ก่อนหน้า 100 | ถัดไป 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)