หน้าที่ไม่ได้แก้ไขนานสุด

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

แสดง 250 รายการ เริ่มตั้งแต่รายการที่ 1

ดู (ก่อนหน้า 250 | ถัดไป 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. เควสรับอาวุธประจำอาชีพชาร์ปชูตเตอร์‏‎ (16:57, 27 พฤษภาคม 2557)
 2. ครูฝึก(training/field01)‏‎ (18:02, 27 พฤษภาคม 2557)
 3. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่3/southern shire/field03‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 4. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่4/southern shire/field04‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 5. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่1/windle wood/field01‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 6. ฟาร์มเซาท์เทิร์นไชร์/southern shire/town2‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 7. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1/southern shire/field01‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 8. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่2/southern shire/field02‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 9. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่5/windle wood/field05‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 10. หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่1/death valley/field01‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 11. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่2/windle wood/field02‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 12. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่3/windle wood/field03‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 13. ป้อมปราการเดธวอลเลย์/death valley/fort‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 14. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่4/windle wood/field04‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 15. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่6/windle wood/field06‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 16. หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่2/death valley/field02‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 17. ค่ายลับ/windle wood/event‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 18. หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่3/death valley/field03‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 19. สถานีฝึกฝนเบื้องต้น/training/field01‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 20. อัฟราฮานครแห่งทราย/asura desert/town‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 21. สมาคมเบลดมาสเตอร์/southern fort plain/guild blademaster‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 22. สมาคมแอสแซสซิน/southern fort plain/guild assassin‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 23. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่5/southern shire/field05‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 24. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่6/southern shire/field06‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 25. ร้านขายอาวุธ/southern fort plain/guild shop‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 26. ป้อมปราการตะวันออก/southern fort plain/main fort‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 27. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่7/windle wood/field07‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 28. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่7/southern shire/field07‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 29. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่10/southern shire/field10‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 30. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่8/southern shire/field08‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 31. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่11/southern shire/field11‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 32. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่9/southern shire/field09‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 33. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่12/southern shire/field12‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 34. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่13/southern shire/field13‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 35. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่10/windle wood/field10‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 36. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่8/windle wood/field08‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 37. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่11/windle wood/field11‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 38. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่9/windle wood/field09‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 39. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่12/windle wood/field12‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 40. ร้านตัดผม/southern fort/barber‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 41. หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่4/death valley/field04‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 42. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern fort/field02‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 43. ท่าเรือ/red cliff/port‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 44. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3/southern fort/field03‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 45. หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่5/death valley/field05‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 46. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่1/southern fort/field01‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 47. สถานที่จัดกิจกรรม/event/field08‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 48. คฤหาสน์เซาท์เทิร์นฟอร์ท/southern fort/town hall‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 49. ตลาด/southern fort/market‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 50. ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ท/southern fort/center‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 51. ร้านขายอาวุธ/southern fort/weapon shop‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 52. ปราสาทเซาท์เทิร์นฟอร์ทประตูทิศใต้/southern fort/south‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 53. ร้านขายเสื้อผ้า/southern fort/costume shop‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 54. โบสถ์/southern fort/church‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 55. สถานีรถไฟ/southern fort/train‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 56. ร้านขายยา/southern fort/item shop‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 57. สมาคมถุงเงิน/southern fort/gold guild‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 58. สมาคมนักดาบ/southern fort/sword guild‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 59. โบสถ์/southern fort/room church‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 60. โรงแรม/southern fort/hotel‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 61. คฤหาสน์เซาท์เทิร์นฟอร์ท/southern fort/castle hall‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 62. คฤหาสน์เซาท์เทิร์นฟอร์ท/southern fort/castle road‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 63. คฤหาสน์เซาท์เทิร์นฟอร์ท/southern fort/castle sir room‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 64. เมืองชายทะเลเร้ดคลิฟ/red cliff/town‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 65. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4/southern fort/field04‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 66. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5/southern fort/field05‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 67. พื้นที่กิจกรรม/event/field01‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 68. ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่14/southern shire/field14‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 69. บ้านของคุณไก่จ๊วบ/southern shire/kai room‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 70. สำนักงานอคาเดมี/southern shire/academy office‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 71. พื้นที่กิจกรรม/event/field02‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 72. พื้นที่กิจกรรม/event/field03‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 73. พื้นที่กิจกรรม/event/field04‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 74. ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่1/elven ruin/field01‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 75. ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่2/elven ruin/field02‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 76. ซากโบราณสถานเอลฟ์เขตที่3/elven ruin/field03‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 77. พื้นที่กิจกรรม/event/field07‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 78. ลานปะลอง/colosseum/field01‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 79. ห้องทดสอบไฟเตอร์/job quest/fighter test‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 80. พื้นที่กิจกรรม/event/field05‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 81. พื้นที่กิจกรรม/event/field06‏‎ (01:52, 31 พฤษภาคม 2557)
 82. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่1/job quest/ranger test01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 83. ห้องทดสอบแคสเตอร์/job quest/caster test‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 84. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่2/job quest/ranger test02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 85. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่3/job quest/ranger test03‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 86. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่4/job quest/ranger test04‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 87. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่5/job quest/ranger test05‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 88. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่6/job quest/ranger test06‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 89. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่7/job quest/ranger test07‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 90. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่9/job quest/ranger test09‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 91. ป่าดงดิบส่วนที่2/grand forest/field02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 92. ป่าดงดิบส่วนที่3/grand forest/field03‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 93. ป่าดงดิบส่วนที่4/grand forest/field04‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 94. สนามทดสอบเซนจูเรียน/job quest/centurion test01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 95. ป่าดงดิบส่วนที่1/grand forest/field01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 96. ห้องทดสอบเซนจูเรียน/job quest/centurion test02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 97. ป่าวงกตทดสอบเรนเจอร์ส่วนที่8/job quest/ranger test08‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 98. ป่าดงดิบส่วนที่9/grand forest/field09‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 99. ป่าดงดิบส่วนที่5/grand forest/field05‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 100. ป่าดงดิบส่วนที่10/grand forest/field10‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 101. ป่าดงดิบส่วนที่6/grand forest/field06‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 102. ป่าดงดิบส่วนที่7/grand forest/field07‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 103. ป่าดงดิบส่วนที่8/grand forest/field08‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 104. กระท่อมชาวเอลฟ์/grand forest/elf home02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 105. ป่าดงดิบส่วนที่14/grand forest/field14‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 106. พื้นที่กิจกรรม/event/field09‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 107. กระท่อมชาวเอลฟ์/grand forest/elf home03‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 108. ป่าดงดิบส่วนที่15/grand forest/field15‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 109. ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่1/southern fort plain/field01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 110. ป่าดงดิบส่วนที่16/grand forest/field16‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 111. ป่าดงดิบส่วนที่11/grand forest/field11‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 112. ป่าดงดิบส่วนที่12/grand forest/field12‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 113. กระท่อมชาวเอลฟ์/grand forest/elf home01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 114. ป่าดงดิบส่วนที่13/grand forest/field13‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 115. ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่2/southern fort plain/field02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 116. พื้นที่กิจกรรม/event/defeat pirate‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 117. ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่3/southern fort plain/field03‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 118. พื้นที่กิจกรรม/event/defend of southernfort‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 119. ป้อมปราการตะวันออก/southern fort plain/fort‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 120. ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven ruin/field05‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 121. พื้นที่กิจกรรม/event/sorian war‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 122. สนามต่อสู้/battle/royal‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 123. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่13/windle wood/field13‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 124. ป่าวินเดิลวู้ดเขตที่14/windle wood/field14‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 125. ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven ruin/field04‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 126. ป่าไผ่เขตที่1/windle wood/bamboo dun01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 127. ป่าไผ่เขตที่2/windle wood/bamboo dun02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 128. สนามประลอง/battle/arena03‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 129. สนามปะลอง/battle/arena01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 130. สนามปะลอง/battle/arena02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 131. แผนที่สำหรับการประกวด1/contest/contest01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 132. แผนที่สำหรับการประกวด2/contest/contest02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 133. แผนที่สำหรับการประกวด3/contest/contest03‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 134. ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่4/southern fort plain/field04‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 135. เมืองวินโดเนีย/windonia/town‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 136. ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่5/southern fort plain/field05‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 137. วิหารอาทรัม/windonia/temple room‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 138. ที่ราบสูงเซาท์เทิร์นฟอร์ทเขตที่6/southern fort plain/field06‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 139. ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven ruin/field06‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 140. ห้องทดสอบเบลดมาสเตอร์/job quest/blademaster test‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 141. ปราสาทสมาคม/battle/guild war01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 142. ค่ายทหารเผ่าซอเรียน/elven ruin/field07‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 143. สำนักงานอคาเดมี/windonia/academy office‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 144. ห้องทดสอบพาลาดิน/job quest/paladin test‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 145. ป่าทดสอบชาร์ปชูตเตอร์/job quest/sharpshooter test‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 146. ห้องทดสอบเบอร์เซอร์เกอร์/job quest/berserker test‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 147. ห้องทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์/job quest/treasure test‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 148. พื้นที่ปริศนา/guild dungeon/guild dun02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 149. ถ้ำทดสอบวอร์ลอค/job quest/warlock test‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 150. ถ้ำลับใต้ปราสาท/guild dungeon/guild dun01a‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 151. ห้องทดสอบเคลริค/job quest/cleric test‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 152. ห้องทดสอบแอสแซสซิน/job quest/assassin test‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 153. ถ้ำลับใต้ปราสาท/guild dungeon/guild dun01b‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 154. ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่1/job quest/treasure test01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 155. ถ้ำลับใต้ปราสาท/guild dungeon/guild dun01c‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 156. ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่2/job quest/treasure test02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 157. ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่3/job quest/treasure test03‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 158. ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่4/job quest/treasure test04‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 159. ห้องทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์/job quest/treasure hunter test‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 160. ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่5/job quest/treasure test05‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 161. ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่7/job quest/treasure test07‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 162. ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่8/job quest/treasure test08‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 163. ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่9/job quest/treasure test09‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 164. ถ้ำทดสอบวิซาร์ด/job quest/wizard test‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 165. ป่าวงกตทดสอบเทรเชอร์ฮันเตอร์ส่วนที่6/job quest/treasure test06‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 166. ท่าเรือ/southern shire/port‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 167. ห้องทดสอบการเกิดใหม่/job quest/rebirth test‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 168. โนเนม/event/theft cave01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 169. พื้นที่กิจกรรม/battle/battleasura01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 170. ห้องแต่งตัว/tester/costume room‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 171. ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่1/asura field/field01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 172. ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่2/asura field/field02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 173. ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่3/asura field/field03‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 174. ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่4/asura field/field04‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 175. หุบเขาเดธวอลเลย์เขตที่6/death valley/field06‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 176. ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่5/asura field/field05‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 177. สมาคมนักรบอสุรา/asura fighter mountain/tempel‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 178. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่ของสมาชิก/event/new year room ex‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 179. วิหารวุ้น/training ground/woon room‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 180. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่/event/new year room‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 181. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่/event/new year room2‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 182. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่ของสมาชิก/event/new year room ex2‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 183. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่/event/new year room3‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 184. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่ของสมาชิก/event/new year room ex3‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 185. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่/event/new year room4‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 186. สมาคมผู้ใช้มนตราอสุรา/asura caster forest/town‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 187. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่ของสมาชิก/event/new year room ex4‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 188. ปราสาทคาร์วาลันด์/guild castle/southern fort‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 189. ปราสาททาร์เนีย/guild castle/red cliff‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 190. ปราสาททาร์เนีย/guild castle/red cliff room‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 191. ปราสาทมอร์แกน/guild castle/death valley‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 192. สมาคมเด็กเส้น/event/dakesen‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 193. ห้องแต่งตัวส่วนตัว/tester/costume room instance‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 194. ปราสาทคาร์วาลันด์/guild castle/southern fort room‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 195. ปราสาทมอร์แกน/guild castle/death valley room‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 196. โลกคู่ขนานเขตที่1/parallel world/dun01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 197. โลกคู่ขนานเขตที่2/parallel world/dun02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 198. โลกคู่ขนานเขตที่3/parallel world/dun03‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 199. โลกคู่ขนานเขตที่4/parallel world/dun04‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 200. โลกคู่ขนานเขตที่5/parallel world/dun05‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 201. โลกคู่ขนานเขตที่10/parallel world/dun10‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 202. โลกคู่ขนานเขตที่11/parallel world/dun11‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 203. โลกคู่ขนานเขตที่12/parallel world/dun12‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 204. โลกคู่ขนานเขตที่13/parallel world/dun13‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 205. โลกคู่ขนานเขตที่6/parallel world/dun06‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 206. โลกคู่ขนานเขตที่7/parallel world/dun07‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 207. โลกคู่ขนานเขตที่14/parallel world/dun14‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 208. โลกคู่ขนานเขตที่8/parallel world/dun08‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 209. โลกคู่ขนานเขตที่9/parallel world/dun09‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 210. โลกคู่ขนานเขตที่15/parallel world/dun15‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 211. โลกคู่ขนานเขตที่19/parallel world/dun19‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 212. โลกคู่ขนานเขตที่20/parallel world/dun20‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 213. โลกคู่ขนานเขตที่21/parallel world/dun21‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 214. โลกคู่ขนานเขตที่22/parallel world/dun22‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 215. โลกคู่ขนานเขตที่23/parallel world/dun23‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 216. โลกคู่ขนานเขตที่24/parallel world/dun24‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 217. โลกคู่ขนานเขตที่25/parallel world/dun25‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 218. โลกคู่ขนานเขตที่16/parallel world/dun16‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 219. โลกคู่ขนานเขตที่17/parallel world/dun17‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 220. โลกคู่ขนานเขตที่18/parallel world/dun18‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 221. โลกคู่ขนานเขตที่29/parallel world/dun29a‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 222. โลกคู่ขนานเขตที่29/parallel world/dun29b‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 223. โลกคู่ขนานเขตที่29/parallel world/dun29c‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 224. โลกคู่ขนานเขตที่29/parallel world/dun29d‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 225. โลกคู่ขนานเขตที่26/parallel world/dun26‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 226. โลกคู่ขนานเขตที่27/parallel world/dun27‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 227. โลกคู่ขนานเขตที่28/parallel world/dun28‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 228. โลกคู่ขนานเขตที่30/parallel world/dun30‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 229. โลกคู่ขนานเขตที่31/parallel world/dun31‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 230. ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่7/asura field/field07‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 231. เหมืองลึกลับเซาท์เทิร์นฟอร์ท/southern fort/mine‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 232. ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่6/asura field/field06‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 233. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่/event/new year room6‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 234. ทะเลทรายตะวันออกเขต2/asura desert/field02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 235. ที่ราบลุ่มบางกระท่อมเขตที่8/asura field/field08‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 236. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่/event/new year room7‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 237. ทะเลทรายตะวันออกเขต3/asura desert/field03‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 238. ร้านขายอาวุธ/asura desert/room1‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 239. สำนักงานอคาเดมีสาขาอัฟราฮา/asura desert/room2‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 240. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่/event/new year room5‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 241. ทะเลทรายตะวันออกเขต1/asura desert/field01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 242. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่ของสมาชิก/event/new year room ex6‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 243. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่ของสมาชิก/event/new year room ex7‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 244. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่/event/new year room8‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 245. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่ของสมาชิก/event/new year room ex8‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 246. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่ของสมาชิก/event/new year room ex9‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 247. ห้องจัดกิจกรรมวันปีใหม่ของสมาชิก/event/new year room ex5‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 248. เทศกาลของขวัญหมู่บ้านเซาท์เทิร์นไชร์/southern shire/new year town‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 249. สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต1/training ground/test01‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)
 250. สถานที่ทดสอบภาคสนามเขต2/training ground/test02‏‎ (01:53, 31 พฤษภาคม 2557)

ดู (ก่อนหน้า 250 | ถัดไป 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)